تصاویر تصادفی

برگزاری مسابقه دوی همگانی

برگزاری مسابقه دوی همگانی

مشاهده
حضور مدیر محترم اداره آموزش وپرورش در مراسم صبحگاه

حضور مدیر محترم اداره آموزش وپرورش در مراسم صبحگاه

مشاهده
شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی

مشاهده
جلسه انجمن اولیا ومربیان

جلسه انجمن اولیا ومربیان

مشاهده
شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی

مشاهده
نفرات برتر لیگ آموزشی بین مدارس

نفرات برتر لیگ آموزشی بین مدارس

مشاهده
جلسه انجمن اولیا ومربیان

جلسه انجمن اولیا ومربیان

مشاهده
راهپیمایی

راهپیمایی

مشاهده
مراسم صبحگاه

مراسم صبحگاه

مشاهده
شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی

مشاهده
انجمن کلاسی پایه هفتم

انجمن کلاسی پایه هفتم

مشاهده
ادرس کانال آموزشگاه در سروش

ادرس کانال آموزشگاه در سروش

مشاهده

آمار بازدید ها

متولدین امروز